Politika e Kthimit të Parave

1. Kriteri për Kthim

Në AlbanSoul, ne mundohemi që të sigurojmë kënaqësinë tuaj me produktet tona digjitale. Politika jonë e kthimit të parave aplikohet në rastin e mëposhtëm:

Vonesa në Dorëzim të Produktit: Nëse nuk keni marrë qasje në produktin dixhital të blerë brenda 7 ditëve nga konfirmimi i porosisë, keni të drejtë për një kthim të plotë të parave.

2. Si të Kërkoni një Kthim të Parave

Për të kërkuar një kthim të parave, ju lutemi të ndiqni hapat e mëposhtëm:

  • Kontaktoni ekipin tonë të mbështetjes së klientëve brenda 7 ditësh nga konfirmimi i porosisë tuaj.
  • Ofroni detajet e porosisë tuaj, duke përfshirë numrin e porosisë dhe produktin që keni blerë.
  • Shpjegojini arsyen për kërkesën tuaj të kthimit të parave.

Mund të kontaktoni ekipin tonë të mbështetjes së klientëve në [email protected].

3. Proçesimi i Kthimit të Parave

Pas marrjes së kërkesës suaj për kthim të parave, ne do ta shqyrtojmë atë për të verifikuar përmbushjen e kritereve të përmendura në seksionin 1. 

Nëse kërkesa juaj përmbush kriteret e përgjithshme, do të procesojmë kthimin e parave tuaja brenda 7 ditë biznesi nga data e miratimit.

4. Metoda e Kthimit të Parave

Të gjitha kthimet e parave do të proçesohen përmes të njëjtë mënyrë të pagesës që ju përdorët për blerjen tuaj. Nëse pagesa u realizua përmes PayPal, kthimi do të bëhet përmes PayPal.

5. Na Kontaktoni

Nëse keni pyetje ose keni nevojë për ndihmë në një kërkesë kthimi të parave, ju lutemi të kontaktoni ekipin tonë të mbështetjes së klientëve në [email protected].

6. Ndryshimet në Politikën e Kthimit të Parave

Ne mund të përditësojmë këtë politikë të kthimit të parave në çdo kohë për të pasqyruar ndryshimet në praktikat tona ose për arsye ligjore. Ju do të njoftohet për çdo ndryshim të rëndësishëm.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping